# مناسبت_ها

نای نینوا

مـقصـود او فشانـدن جـان عاشــقــانــه بـود با دشــمنـان مــحاربــه کــردن بــــهانــه بـود هــل مــن مـغـیــس گفـتـن فرزند مصــطفی بــالـلـه کــه آزمــایــش اهــــل زمــانــه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 92 بازدید