نیایش‌واره‌ها

شب فرو میافتد

و من تازه می‌شوم 

از اشتیاق بارشِ شبنم 

نیلوفرانه 

به آسمان دهان باز می‌کنم 

ای آفریننده‌ی شبنم و ابر 

آیا تشنگی مرا پایان می‌دهی؟

تقدیر چیست؟

می‌خواهم از تو سرشار باشم

                                                                    سلمان هراتی

/ 1 نظر / 82 بازدید