دو نفر به ...

بعضی عکس‌ها دنیایی حرفن! می‌شه مدت طولانی نگاهشون کرد انگار که داره یه ویدیو پخش می‌شه. مثلا این عکس و ببینین. هر بار که نگاهش می‌کنم. مدت طولانی وقتم رو می‌گیره. همش منتظرم این دره با فشار این جمعیت باز شه!!!/ 7 نظر / 41 بازدید
pop30

خُدایِِِِِــــــآ میشـــوِِِد مَسیرِ سرنِوشـــت را تغییر دهــــی ؟ قِسمتِ آســـفالتـــِش دقیقآ اُفتـــــــــادِه تو دَهنِ مــا ...

تبسم

[متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر]

دونا

فکر نمیکنم دره باز بشه! همیشه زور غنی به فقیر چربیده!

آسمون

واسه من که نه صدا داره نه تصویر هر چی هم به آنتن دست زدیم نشد [نیشخند]

آریا

اگر پنجاه میلیون نفر هم به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند ، آن چیز همچنان یک چیز احمقانه است . آناتول فرانس