پست های ارسال شده در آبان سال 1391

نای نینوا

مـقصـود او فشانـدن جـان عاشــقــانــه بـود با دشــمنـان مــحاربــه کــردن بــــهانــه بـود هــل مــن مـغـیــس گفـتـن فرزند مصــطفی بــالـلـه کــه آزمــایــش اهــــل زمــانــه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 92 بازدید