/ 5 نظر / 51 بازدید
آسمون

چه منظره سرسبزی [نیشخند] خیلی جالبه ما با هم تله پاتی داریم امروز داشتم با خودم فکر میکردم که میدونیم اما باز هم بعضی ها چطور یک جوری زندگی میکنن انگار ابدی هستن ... عجیبه چه راحتی عجیبی حقیقتش یکی از اونا مادر خودم هست ... یعنی شیوه زندگی مادرم منو بیشتر وادار به فکر کردن در مورد مرگ میکنه... خیلی راحت انگار قراره همیشه باشه... شاید عجیبه که در مورد مادرم اینطور حرف میزنم اما جدن خیلی برام عجیبه... هرچند خیلی ها اینجورین... اما مامان من نوبرشه

رضا111

چرا اینه ماشین اجسام پشت سر نزدیکتر از فاصله واقعی نشون میده [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

mar mar

من چرا جدیدا انقد یه مرگ فک میکنم ؟