اینجا یکی بود، حالا گاهی هست

اگر سراب دیدید بنشینید و از آن آب بنوشید! نگذارید سراب به دروغش افتخار کند... دکتر علی شریعتی

اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
32 پست
اسفند 91
23 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
28 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
18 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
5 پست
دی 90
1 پست